170802 Maria FatimaEen beeld van Maria Fatima staat van 2 tot eind augustus in de basiliek.

Afgelopen zondag 23 juli 2017 konden we luisteren naar het geloofsgesprek op de TV als voorbereiding op de eucharistieviering van die dag. Leo Fijen was in gesprek met vicaris Verbeek.

Zij spreken over Maria van Fatima. Vicaris Verbeek legt een verband met de Maria Ommegang, een jaarlijkse dankstoet ter ere van Maria, omdat Bergen op Zoom tijdens de Tweede Wereldoorlog groot oorlogsleed bespaard is gebleven.

De vicaris noemde de drie geheimen van Fatima, waarbij hij vooral inging op het derde geheim, dat lange tijd alleen bij het Vaticaan bekend was. De twee eerste geheimen hebben te maken met de voorspelling van de oorlog en het derde met het visioen dat een in het wit geklede bisschop zou worden neergeschoten. Dit visioen verklaart achteraf waarom het derde geheim een profetie was van de aanslag in 1981 op paus Johannes Paulus II. Deze aanslag vond plaats op 13 mei en de paus gelooft dat het aan Onze Lieve Vrouw van Fatima te danken was dat de kogel in zijn buik en niet in zijn hoofd terechtgekomen was. Later werd de operatief verwijderde kogel verwerkt in de kroon van het beeld van Maria van Fatima.

Op 13 mei 2017 was het 100 jaar geleden dat een hemelse vrouw aan drie herderskinderen zou zijn verschenen. In de katholieke kerk willen we dit herdenken.

Zoals u ook regelmatig de basiliek bezoekt om een kaarsje op te steken of even in gedachten te zijn bij het mooie Mariabeeld, zo bent u ook uitgenodigd om langs te komen bij Maria van Fatima. Zij staat op een prominente plaats op het altaar, omgeven door bloemen en kaarsen. U kunt langskomen op uw eigen tijd.

Vindt u het prettiger een gezamenlijk gebed te kunnen uitspreken, dan bent u welkom in de basiliek op de woensdagen 9, 16, 23 en 30 augustus om 18:30 uur, voorafgaand aan de eucharistieviering van 19 uur. Er zal dan een rozenhoedje worden gebeden.

Voor de kinderen ligt er een kleurplaat.

Van harte welkom.