Op 11 juni zal het Dameskoor St. Martinus uit het Limburgse Kerkrade voor de tweede keer zingen in de basiliek. Het koor is afkomstig uit Kerkrade, uit de 'thuisparochie' van pastoor Wiertz. De eerste keer zong het koor in Hulst samen met de koren uit Hulst, Terneuzen en Oostburg tijdens de eucharistieviering bij gelegenheid van het 25 jarig priesterfeest van de pastoor. Het dameskoor zingt al sinds 1966. Het werd opgericht nadat als vrucht van het Tweede Vaticaanse Concilie overal koren en dameskoren werden opgericht om de Nederlandstalig verzorgde liturgie met zang te verrijken. In het koor zijn nog enkele leden actief die tot de oprichters behoren. In de loop van de jaren zijn er steeds dames bij gekomen, waardoor het koor altijd goed 'op sterkte' kon blijven. De laatste jaren is de toestroom, zoals op meer plekken, minder. Het koor zingt bij 'rouw en trouw', maar
zoekt ook nog steeds de uitdaging door op andere plekken te zingen, zoals in Kevelaer en bij bedevaartmomenten in andere kerken in de omgeving. Ook wordt er steeds nog samen gezongen met het herenkoor, waarvoor steeds stevig wordt gerepeteerd. Het koor staat onder de leiding van Henk Koonen. De begeleiding op het orgel wordt verzorgd door Stella Bonten. De verzorging van de viering in Hulst op 11 juni is meteen ook onderdeel van de jaarlijkse uitstap van het koor. Na de viering, het gezamenlijke koffie drinken en de lunch, is er een korte uitleg over de basiliek en een tocht met het Zonnetreintje voorzien. De dag wordt met een maaltijd op de pastorie afgesloten. Hopelijk dat vanuit onze parochie velen de moeite nemen om naar de basiliek te komen om zo mede de viering tot een succes te maken.