Clinge Henricusspeld

De H. Henricusparochiekern in Clinge beschikt over een groot aantal vrijwillig(st)ers die hun parochiekern een warm hart toedragen. Als waardering voor de inzet voor al die vrijwilligers, heeft het bestuur besloten, om regelmatig een vrijwilligersavond te organiseren. De eerste vrijwilligersavond werd 10 juni 2006 gehouden.

Sommige vrijwilligers verdienen een speciaal woord van dank voor hun geweldige inzet. Vaak kan het bestuur dit alleen met woorden aangeven. Daarom is in het verleden de wens uitgesproken te willen beschikken over een stoffelijk aandenken zodat de betrokkene blijvend aan deze inzet herinnerd kan blijven.

Zo ontstond het idee om voor de parochiekern een eigen onderscheiding, een eigen herinneringsspeld in het leven te roepen.
Uit enkele voorontwerpen van juwelier de Bruijn uit Hulst heeft het bestuur gekozen voor een stilistisch ontwerp wat het meest natuurgetrouw het beeld van de kerk weergeeft. Op deze speld is ook duidelijk de naam van de parochiekern te lezen.

De eerste spelden zijn al uitgereikt!

kerkkoerier
De kerkkoerier wordt 4x per jaar huis aan huis verspreid door Piet van Damme, Karel Lansu, Lilian van Esbroeck, Sjaak Leegstratenen Annemie de Loos-Brijs. Coördinator voor de verspreiding is mw. A. de Loos-Brijs.

De kerkkoerier bevat informatie over de dertien parochiekernen uit de parochie H. Maria Sterre der Zee. De parochiekernen kunnen voor elk nummer zelf nieuwtjes uit hun parochiekern aanbrengen.

Suggesties

Heeft u ook suggesties? Neem dan gerust contact op met de contactpersoon van onze parochiekern, mw. A. de Loos-Brijs. Samen met de parochiekerncommissie en de redactie zal dan bekeken worden of ook uw artikel in de kerkkoerier geplaatst kan worden.


Het tijdschema voor het parochieblad de Kerkkoerier 2017:

  Pasen  Zomer  Kerst
Kopij inleveren uiterlijk  27 februari 2017 5 juni 2017 6 november 2017
Levering bladen  31 maart  7 juli  8 december
Bezorgen tussen   3-8 april   10-16 juli    11-17 december  
Clinge    
  Voorzitter mw. L. van Esbroeck-Boënne
  Secretaris & bouwzaken dhr. J. Leegstraten
  Kasbeheerder dhr. K. Lansu 
  Lid (taak: technische zaken) dhr. P.M. van Damme
  Lid (taak: projectgroep samenwerking) dhr. E. de Deckere
  Lid (taak: contactpersoon parochiekern) Annemie de Loos-Brijs
  Eerste aanspreekbare pastor W. Wiertz
Graauw    
  Voorzitter vacant
  Secretaris dhr. J.A. de Baar
  Kasbeheerder dhr. T. de Koster
  Lid dhr. W. Durinck
  Ledenadministratie dhr. G. d'Haens
  Lid dhr. L. Mattheijssen
  Lid dhr. P. Verhuyck
  Eerste aanspreekbare pastor Ch. van de Walle
Nieuw-Namen    
  Voorzitter mw. L. van Kershaver
  Secretaris Mw. A. Vercruyssen-Pollet
  Lid dhr. J. Bosman
  Lid dhr. P. Kindt
  Lid Mw. H. Geleyn-Bolsens
  Eerste aanspreekbare pastor Ch. van de Walle

Clinge 060610 vrijwilligersavond kleinOm te beginnen een vette pluim op de hoed van de parochiekerncommissie.

Met ongeveer 70 personen kwamen we die avond in de parochiekernkerk samen om met een H. Mis deze bijeenkomst te beginnen.
Nadien ging het richting Malpertuus waar we verwelkomd werden met koffie of thee en gebak.
Nadien ging het richting Malpertuus waar we verwelkomd werden met koffie of thee en gebak.
Na het openingswoord werden we in groepen van 6 verdeeld met aan het hoofd een coach. Dit om deel te nemen aan de 12 verschillende spelen die door heel de zaal waren opgesteld.
Algauw werd duidelijk dat iedereen er vol voor ging om te winnen. Sommigen konden het zelfs niet laten om een paar puntjes te smokkelen, maar ja, de meeste kunnen dan ook slecht tegen hun verlies!
Tussendoor werd er rondgegaan met hapjes en drankjes (zeker niet te weinig).Het was half twaalf voor we er erg in hadden en het spel tot een einde kwam.
Daarna werden de prijzen uitgereikt.
Om af te sluiten hebben we nog een half uurtje zitten praten en werd er nog wat gedronken. Sommigen waagden zich tot een dansje.
Iedereen was in zijn nopjes over deze prachtige avond welke zeker voor herhaling vatbaar is ???
Nogmaals kerkbestuur (ook vrijwilligers):

Onze hartelijke dank!

H. Neefs,
vrijwilliger parochiekern Clinge

Clinge HenricusspeldToen de speld klaar was kwam bij het bestuur natuurlijk de vraag: ‘Aan wie gaan we hem als eerste uitreiken?'.
Het antwoord hierop liet niet lang op zich wachten . Aan wie kon dit beter gegeven worden dan aan Maatje Koens, jarenlang de huishoudster van pastoor Jo van der Heyden in de pastorie van Clinge.


Meer dan 25 jaar was zij de gastvrouw van de parochiekern.
Haar taken waren onder andere mensen ontvangen op de pastorie die langskwamen voor het opgeven van misintenties, bruidsparen die ondertrouw kwamen doen, Clinge Henricusspeld maatje koens kleinouders die hun kindje wilde laten dopen of mensen die zomaar op visite kwamen. Ook verzorgde ze vele keren koffie tijdens vergaderingen van de parochiekerncommissie, de caritasvereniging, diverse werkgroepen en gespreksgroepen.

De eerste jaren was zij ook kosteres in de kerk en had ze de leiding over het groepje vrijwilligsters die de kerk schoonmaakte.
Tevens deed ze ook alle huishoudelijke taken zoals boodschappen doen, eten klaarmaken, wassen en ga zo maar door.
Kortom een heel intensief leven met veel toewijding en liefde voor de kerk en de parochiekern van Clinge.
Enkele jaren geleden is zij door de verkoop van de pastorie naar Hulst verhuisd. Maar iedereen weet dat zij zich nog steeds sterk met de gemeenschap van Clinge verbonden voelt.

Maatje ... bedankt!

 

Clinge Henricusspeld jozef weemaes 1 kleinOp 25 september jl. is de tweede Henricusspeld uitgereikt aan dhr. Jozef Weemaes.
Bijna 65 jaar was Jozef werkzaam als grafdelver op het kerkhof van Clinge; 65 jaar, een lange tijd waarin hij zijn taak steeds accuraat heeft uitgevoerd.
In 1941 nam hij het werk over van zijn vader die door ziekte niet meer in staat was die taak te verrichten.
“Een werk van barmhartigheid, een organisator buiten de kerkdeur” zo noemde pastoor van der Heyden hem.
Bij uitvaarten zorgde hij er o.a. ook voor dat mensen ongehinderd hun auto's konden parkeren door het plaatsen van parkeerborden.

Clinge Henricusspeld jozef weemaes 2 kleinEen taak, zo sprak Jozef, die niet mogelijk zou geweest zijn zonder de hulp van zijn oude werkgever ‘Clitex', zijn broer en zijn vrouw Maria.
In 1991 ontving hij een pauselijke oorkonde en in mei 1993 de ‘Pro Eclesia' met medaille en pauselijk lint.

Jozef : namens de parochiekerncommissie NOGMAALS HARTELIJK DANK!