kerkkoerier
De kerkkoerier wordt 4x per jaar huis aan huis verspreid door mw. A. de Loos-Brijs

De kerkkoerier bevat informatie over de dertien parochiekernen uit de parochie H. Maria Sterre der Zee. De parochiekernen kunnen voor elk nummer zelf nieuwtjes uit hun parochiekern aanbrengen.

Suggesties

Heeft u ook suggesties? Neem dan gerust contact op met de contactpersoon van onze parochiekern, mw. A. de Loos-Brijs. Samen met de parochiekerncommissie en de redactie zal dan bekeken worden of ook uw artikel in de kerkkoerier geplaatst kan worden.


Het tijdschema voor het parochieblad de Kerkkoerier 2017:

  Pasen  Zomer  Kerst
Kopij inleveren uiterlijk  27 februari 2017 5 juni 2017 6 november 2017
Levering bladen  31 maart  7 juli  8 december
Bezorgen tussen   3-8 april   10-16 juli    11-17 december