kerkbalans

Onze parochiekern houdt jaarlijks de actie ‘kerkbalans'. Dit houdt in dat aan alle parochianen gevraagd wordt een bijdrage te storten om zo gezamenlijk de kosten van een parochiekern te dragen.

Denken we daarbij aan personeelskosten (voorgangers weekendvieringen), onderhoud en verwarming kerkgebouw, onderhoud kerkhof...

Deze actie wordt bekend gemaakt door het verspreiden van een folder (met meer uitleg over het jaarlijkse thema) en onderstaande brief voorzien van een machtigingskaart aan alle ingeschreven parochianen.

De actie loopt in de maand januari maar het spreekt vanzelf dat u het hele jaar door uw bijdrage kan storten. Wij zijn u hiervoor zeer dankbaar!

Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zicht wenden tot de kasbeheerder van de parochiekerncommissie, dhr. Erwin Poppe, of tot de parochiekerncontactpersoon, A. de Loos-Brijs.

Het werk voor kerkbalans zoals de bestelling, het printen van de machtigingskaarten, vouwen en in enveloppen steken, rondbrengen en bij betaling verwerken in de computer wordt uitgevoerd door alle leden van de parochiekerncommissie  en door Annemie de Loos-Brijs.

kerkbalans 2Mijn Kerk

Beste mede-parochianen,

Graag vragen wij met deze brief uw aandacht voor de actie Kerkbalans die gehouden wordt van 20 januari tot en met 3 februari 2018

De campagne 2018 heeft als thema: ‘Geef voor je kerk’
Al vele jaren proberen we met deze actie zo veel mogelijk geld op te halen voor onze plaatselijke kerken. Geld, dat heel erg hard nodig is om onze kerken actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn.

Clinge geschiedenis 01 thumbOok in onze dagen is het evangelie van belang voor mensen. Velen worden door Jezus Christus aangesproken en geraakt. Wij willen dat mogelijk blijven maken. In kerken, in woorden, in beelden, in goede programma's van catechese, in goede liturgie.
Wij zijn daarom blij dat we ook dit jaar elk weekend weer een viering in onze kerk kunnen houden.
Afgelopen jaar hebben we de noordbeuk van onze kerk kunnen opknappen. Hierdoor zijn alle restauratiewerken voltooid en verkeert onze kerk in prima staat. Dit hadden we echter niet gekund zonder onze grote groep vrijwilligers waarop we steeds een beroep kunnen doen, maar vooral uw financiële steun was hierbij van groot belang.
Blijf daarom aan uw kerk geven, zodat zij kan blijven bestaan en blijven geven aan anderen.

Het door het bisdom geadviseerde bedrag voor 2018 is € 118,00 per huishouden; echter u beslist uiteraard zelf welke bijdrage u aan deze actie wilt geven.

Maak uw bijdrage over op rekeningnr. NL37 RABO 0330 4032 14  ten name van parochiekern H. Henricus Clinge.

Wij maken u er op attent dat uw bijdrage aan deze actie wellicht (ten dele) aftrekbaar is voor de belasting. Overweegt u een periodiek gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u van de belasting meer terug. Meer informatie op www.kerkbalans.nl.

Mogen we op uw bijdrage rekenen?
Hartelijk bedankt.
Parochiekerncommissie H. Henricus Clinge