De voorbereiding op het H. Vormsel gebeurt voor alle vormelingen in en om de basiliek.vormsel geest thumb

De kinderen van groep 8 van de katholieke basisscholen, de Moerschans, de Nobelhorst en St. Willibrordus krijgen daarnaast ook nog een aantal lessen op school.

Ook de kinderen van 'De Brug' hebben op school nog een aantal bijeenkomsten extra. Deze bijeenkomsten worden verzorgd door pastor K. Van de Wiele.

Wij hebben ons geëngageerd om dit jaar er echt tegen aan te gaan en uw kind(eren) mee te nemen langs de boeiende weg van geloven.

Ook van hen vragen we een bepaald engagement.

En ja, ook van u vragen we betrokkenheid. Wij steken heel wat energie en tijd in het op een zinvolle, uitdagende manier met jullie, uw kind(eren) mee te nemen op tocht de komende maanden, omdat we dat belangrijk vinden, omdat jullie, uw kind(eren) dat verdienen.

We vinden dan ook dat uw kind(eren) bij iedere activiteit aanwezig moeten zijn. Het gaat op zich over niet eens zoveel momenten, maar het zijn dan wel kwaliteitsmomenten op weg naar het vormsel.

Wanneer jullie, uw kind(eren) onverhoopt toch een keer niet aanwezig kunnen zijn, dan willen wij dit tijdig weten. En bij verhindering vragen we ook steeds een duidelijke reden.

We zijn heel blij dat ook jij, ook uw kind, uw kinderen deelnemen aan de voorbereiding van het vormsel en we hopen dat het een inspirerende voorbereidingstijd mag worden.

Werkgroep Vormsel 2017

Wat mag je van ons verwachten?

hulst vormselvoorbereiding

Al deze activiteiten vinden plaats buiten schooltijd.

Sommige scholen bieden ook nog als extraatje voor hun leerlingen vormselactiviteiten aan onder schooltijd

Het programma voor het schooljaar 2016/2017 ziet er als volgt uit::

dagdatumtijdplaatsouders/verzorg(st)ersjongeren
do 12 jan 19.30 uur – 21.00 uur basiliek startavond startavond
do 16 feb 16.30 uur – 17.30 uur basiliek   oefenen en
voorbereiden
opstapviering
za 18 feb 19.00 uur – 20.00 uur basiliek opstapviering opstapviering
wo 15 mrt 13.30 uur – 15.45 uur basiliek   Circle of Life
wo 7 jun 13.15 uur – 17.00 uur basiliek   Doe-dag
do 15 jun 16.30 uur – 17.30 uur basiliek   oefenen
Vormselviering
za 17 jun 19.00 uur basiliek vormselviering vormselviering
      pastorie
Steenstraat 22
kopen foto's
geld meenemen!
kopen foto's
      pastorie
Steenstraat 22
kopen foto's
geld meenemen!
kopen foto's

 

Kosten?

Wanneer u jaarlijks parochiebijdrage betaalt, zijn er voor u mogelijk geen extra kosten verbonden aan de deelname van uw kind aan het vormsel.

Het bisdom denkt als parochiebijdrage aan 1% van het gezinsinkomen met als richtbedrag € 116,00 per gezin.

Meer info over de parochiebijdrage en het belang van parochiebijdrage voor het voortbestaan van onze geloofsgemeenschap en dus ook van alles waar de geloofsgemeenschap voor staat vindt u in de extra brief die u zal ontvangen van de kasbeheerder van de parochiekern Hulst.

Helpers gevraagd!

Wij kunnen het niet alleen!
We hopen dat we ook op u, als ouders/verzorg(st)ers een beroep kunnen en mogen doen de komende maanden.
Veel handen maken licht werk!

Heeft u vragen? Neem gerust contact op met:

pastor Ralf Grossert
pastor Katrien Van de Wiele
Sandra den Exter