kosterspeldSinds het terugtreden van onze vaste koster Dees van den Brande (in 1996) is het kosterschap in onze kerk ingevuld door vrijwilligers.

Momenteel zijn er drie zondagskosters: mevrouw Marleen Mariman-de Keijzer, Frans Otto en Jacques Smeets. Voor uitvaarten zijn beschikbaar mevrouw Marleen Mariman –de Keijzer en Jacques Smeets en voor huwelijken en doopsels is mevrouw Ria Elegeert-van Hoecke de koster.

Tweemaal per jaar is er kostersoverleg, tezamen met een lid van de parochiekerncommissie. De roosters van dienst worden in goed onderling overleg samengesteld en desgewenst kan er onderling geruild worden. Wij allen beschouwen ons werk als zeer zinvol en rustgevend. Mede daardoor roept de parochiekerncommissie gegadigden op om zich aan te melden bij de ons voor kosterswerk. Indien u niet precies weet wat het inhoudt, kunt u een of meerdere keren meelopen met een dienstdoende koster.

Overzicht van de zangbeurten van het St. Gregoriuskoor in 2018:

dagdatumtijdplaatsviering
vrijdag 30 maart 15.00 uur kapel O.L.Vrouw ter Eeken Goede Vrijdag kruisweg
Zondag 8 april 17.00 uur kapel O.L.Vrouw ter Eeken vesperviering
maandag 9 april 10.30 uur kapel O.L.Vrouw ter Eeken Maria-Boodschap
zondag 6 mei 10.30 uur kapel Blaauwe Hoeve 6de zondag van Pasen
zaterdag 23 juni 17.00 uur kapel O.L.Vrouw ter Eeken H. Johannes de Doper, vesper
woensdag 15 augustus 10.30 uur kapel O.L.Vrouw ter Eeken Maria-Tenhemelopneming
maandag 22 oktober 9.30 uur kapel O.L.Vrouw ter Eeken voor overledenen van Kapellebrug
maandag 29 oktober 9.30 uur Heikant voor overledenen van Heikant
vrijdag 2 november 19.00 uur kapel O.L.Vrouw ter Eeken Allerzielen
zaterdag 24 november 17.00 uur kapel O.L.Vrouw ter Eeken Caecilia, vesper
zaterdag 8 december 10.30 uur kapel O.L.Vrouw ter Eeken Maria-Onbevlekte-Ontvangenis

Hulst misdienaars3Wanneer een jongen of meisje de Eerste Communie doet, maken ze vaak voor het eerst écht kennis met wat er allemaal gebeurt in een Eucharistieviering of Woord- en Communiedienst. Ook ervaren ze dat niet alleen de voorganger in die viering een belangrijke rol speelt maar dat er nog vele andere vrijwillig(st)ers, jong en oud, hierbij helpen. Zo zien ze bijvoorbeeld dat die voorganger steeds door 2 helpers vergezeld wordt en dat die toch óók belangrijk zijn, onze misdienaars.

Binnen onze cluster vormen de misdienaars een vaste, enthousiaste groep van medewerk(st)ers Daarmee helpen zij die vieringen een waardig karakter te geven.

Waardering

Als blijk van waardering voor de inzet van onze misdienaars wordt na iedere 2½ jaar ‘trouwe dienst’ tijdens één van de vieringen een oorkonde uitgereikt.

Misdienaarsuitje

Ieder jaar wordt er een misdienaarsuitje georganiseerd voor alle misdienaars van de parochie H. Maria, Sterre der Zee.

Interesse?

Heb je interesse om misdienaar te worden? Dan kun je je opgeven bij de misdienaarcoördinator van jouw parochiekern:
voor Heikant: Tine Pollet-Vereecken
voor Koewacht:  Frans Otto 

vormsel geest thumbHet sacrament van het vormsel

Het vormsel is sterk verbonden met de doop. De doop wordt gezien als het beginproces in geloven. Het Vormsel versterkt die groei en is een voltooiing van de opname in de Christengemeenschap.

De doop, het vormsel en de eucharistie zijn 3 sacramenten, die je inwijden in het Christelijk geloof.

De bisschop krijgt een speciale rol bij de inwijdingsmomenten. Hij vertegenwoordigt niet alleen de lokale kerk, maar de hele geloofsgemeenschap, waarbij de dopelingen of de vormelingen zich bij willen aansluiten.
Toen er in het verleden veel mensen gedoopt moesten worden, werd het voor de bisschop onmogelijk om daar altijd bij te zijn.

Zo is het ontstaan, dat de handoplegging bewaard werd tot de bisschop kon komen, vaak maar eens in de paar jaar. Zo kwamen doop en vormsel los van elkaar te staan.
Het Vormsel is een begin van volwassenheid, een keuze die zelf gemaakt kan worden. De vormelingen spreken nu zelf de doopbelofte uit, die bij de doop door de ouders werd uitgesproken.

De verantwoordelijke pastor voor het vormsel is: R. Grossert
Leden van de vormselwerkgroep zijn:
Gonny Rozijn voor Koewacht
Titia Oppeneer voor Heikant en Sint Jansteen

Als voorbereiding op het H. vormsel worden er bijeenkomsten georganiseerd voor de vormelingen en voor hun ouders/verzorgers.

De vormselviering voor de vormelingen uit Clinge, Graauw, Heikant, Koewacht, Nieuw-Namen en Sint Jansteen is op vrijdag 14 juni 2019 om 19.00 uur in Clinge

liesen j pastor  De vormheer is:

  bisschop J.W.M. Liesen