sam s kledingactieElk jaar wordt er in de meimaand meegedaan met Sam’s kledinginzameling. Daags vóór de kleding wordt opgehaald, kunnen oude kleding, schoeisel en huishoudlinnen afgegeven worden in het portaal van de kerk

tussen 9. 00 uur en 12.00 uur en
tussen 18.00 uur en 19.00 uur.

Deze datum wordt ruim van tevoren meegedeeld. Voor meer informatie of vragen kan u terecht bij de contactpersoon; voor de parochiekern Clinge is dat Annemie de Loos.