Hulst misdienaars3 Een vaste groep van jonge medewerk(st)ers vormen de misdienaars. Zij assisteren bij de Eucharistievieringen of Woord- en Communievieringen. Daarmee helpen zij die vieringen een waardig karakter te geven.

Als blijk van waardering voor hun inzet wordt na iedere 2½ jaar 'trouwe dienst' tijdens één van de vieringen een oorkonde uitgereikt.

Als er kinderen zijn die na hun eerste communie graag mee willen ‘misdienen’ kunnen contact opnemen met de misdienaarcoördinator J. Bosman, of kom eens mee met een misdienaar!
Je bent van harte welkom.

Coördinator misdienaars: dhr. J. Bosman

De misdienaars:

Manon
Sanne

Uitgereiking van oorkondes

nn misdienaars oorkonde 110424 thumbIn de Hoogmis van Pasen 2011  kregen Nathalie, Femke, en Geertje uit handen van Pater Paulus van Winden de oorkonde uitgereikt voor 2 ½ jaar trouwe dienst als misdienaar in de parochiekernkerk St. Joseph te Nieuw-Namen.

Een cadeautje van de parochiekerncommissie, applaus en felicitaties van de aanwezigen kregen ze als blijk van waardering.

Van harte gefeliciteerd!

 

 

nn misdienaars oorkonde 110911 thumbOp kermiszondag 11 september 2011 werden Ruben Vercruyssen en Nathan van de Walle gehuldigd om hun 5 jaar misdienaar zijn.
Uit handen van pastor Ralf Grossert mochten zij een oorkonde in ontvangst nemen voor hun 5 jaar trouw misdienen.
Met een attentie van het kerkbestuur en applaus van de aanwezige namen we afscheid van hen.
Bedankt Ruben en Nathan voor jullie inzet al die jaren.

Parochiekerncommissie Nieuw-Namen

 

nn misdienaars oorkonde 130622 kleinOp zondag 22 september 2013 na de woord en communieviering werden Femke Pauwels, Nathalie van Driessen en Geertje van Putte gehuldigd om hun 5 jaar misdienaar zijn.
Uit handen van pastor Chantal van de Walle mochten zij een oorkonde en attentie in ontvangst nemen voor hun 5 jaar trouw misdienen.

Met een attentie van het kerkbestuur en applaus van de aanwezige namen we ook afscheid van Geertje. Femke en Nathalie blijven nog een jaartje misdienen!

Bedankt voor jullie inzet al die jaren.

nn misdienaar oorkonde Sanne Pauwels 150322 klein

De eucharistieviering van zondag 22 maart 2015 was een speciale viering in onze parochiekern. We hebben kennis kunnen maken met de nieuwe pastoor Wiel Wiertz en voor Sanne Pauwels was het een verassing toen zij uit handen van Pastoor Wiertz de oorkonde kreeg uitgereikt voor 2 ½ jaar trouwe dienst als misdienaar in de parochiekerk H. Joseph te Nieuw-Namen.
Een attentie van het kernbestuur, applaus en felicitaties van de aanwezigen kregen ze als blijk van waardering.