avondwake paaskaarsEen groepje lectoren startte o.l.v. em. pastoor Jo van der Heyden, in 1980 met de viering ‘avondwake' in Clinge.
Zij volgden een cursus lector-avondwake, gegeven door dhr. G. Broekhuizen uit Breda. In de beginjaren werd er om de 5 jaar een herhalingsbijeenkomst gehouden.

De avondwake die op de vooravond van de uitvaartdienst in de kerk plaatsvindt, werd in de jaren '80-'90 voor elke overledene gehouden.
Momenteel is de vraag naar deze viering sterk afgenomen.

De vraag voor een avondwake komt van de familie van een overledene.
Vaak weet men echter niet van het bestaan en de inhoud van deze viering af.

In een avondwake wordt er gebeden, geluisterd, gezongen en zijn er momenten van stilte.
Iemand van de werkgroep ‘avondwake' brengt vooraf, in overleg met de familie, een bezoekje aan huis.
Daar wordt afgesproken of er eventueel kinderen, kleinkinderen of andere familie in de avondwake willen meehelpen zoals bv. een lezing doen, een voorbede bidden of een gedicht voorlezen. Dit moet wel verantwoord zijn en is volkomen vrijblijvend; niets wordt opgedrongen.

In Clinge worden de avondwakes meestal door een groot aantal personen bezocht.
Achteraf zijn de reacties overwegend positief.

In Clinge wordt de avondwake verzorgd door:
Annemie de Loos-Brijs