ehc

IIn 2016 werd in cluster Oost vóór het eerst de eerste communieviering gezamenlijk gevierd tussen de kernen Clinge, Graauw en Nieuw Namen. De kinderen kregen de voorbereiding deels gezamenlijk in Clinge en deels apart in de eigen kern. Het was even wennen, ook voor de begeleidsters, maar uiteindelijk kunnen we terugkijken op een mooie tijd en zal de komende jaren deze samenwerking zeker verdergezet worden.

Dit jaar houden Graauw en Nieuw-Namen echter een jaartje rust; dit omdat de jongens en meisjes die dit jaar in groep 4 zitten, reeds hun Eerste Communie deden. In Clinge was dat niet het geval en zullen 8 kindjes op zaterdag 20 mei om 11.00 uur voor het eerst volledig deelnemen aan de eucharistieviering.

Als voorbereiding op de eerste communie zijn er bijeenkomsten georganiseerd voor de communicantjes en voor hun ouders/verzorgers.

Geplande bijeenkomsten in 2017

    dag   datumactiviteitvoor de kernenplaats in Clinge
24 januari 19.30 ouderavond (ouders) Clinge parochiezaaltje
 8 februari 13.30 eerste voorbereidingsstap (kinderen) Clinge parochiezaaltje
22 februari 14.00 tweede voorbereidingsstap (de doop) (kinderen) Clinge parochiezaaltje
15 maart 13.30 speurtocht Clinge kerk
1 april 19.00 kennismakingsviering (kinderen en familie) Clinge kerk
  5 april  13.30 derde voorbereidingsstap (kinderen) Clinge parochiezaaltje
  19 april 13.30 vierde voorbereidingsstap (kinderen) Clinge parochiezaaltje
  15 mei  15.30 oefenen in de kerk (kinderen) Clinge kerk
  18 mei  15.30 oefenen in de kerk (pastoor, Chantal en kinderen) Clinge kerk
  20 mei  11.00 eerste communieviering (kinderen en familie) Clinge, Graauw en Nieuw-Namen kerk
  7 juni  13.30 vijfde stap (kinderen) Clinge parochiezaaltje
  24 juni  19.00 terugkomviering (kinderen en familie) Clinge, Graauw en Nieuw-Namen kerk


Stap 1, 2, 3 en 5 duren ongeveer een uur en een kwartier.
Stap 4 (19 april) duurt ongeveer 2 uur (omdat er aansluitend een broodmaaltijd bij is)
De speurtocht duurt ongeveer een uur.

De kennismakingsviering vindt plaats op 1 april 2017 heeft als thema: Groeien
De eerste communieviering vindt plaats op 20 mei 2017 heeft als thema: Grond onder je voeten
De naviering vindt plaats op 24 juni 2017 heeft als thema: Doorgroeien

Voor meer inlichtingen kunt u terecht bij:

voor Clinge:

voor Graauw:

  • Brigitte van Campen-van de Voorde

voor Nieuw-Namen: